Verkeersbesluit Openbare laadpaal elektrische voertuigen Bosplantsoen 1 te Zevenhuizen

Aanvraag voor verkeersbesluit

Een parkeerplaats in te richten t.b.v. het opladen van elektrische voertuigen op de locatie Bosplantsoen 1 te Zevenhuizen, zoals aangegeven op bijgaande situatietekening, zodanig dat twee auto’s opgeladen kunnen worden; -Deze parkeerplaats in te richten als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen en bij deze parkeerplaats een verkeersbord te plaatsen volgens model E04 van de bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord, model OB504, voorzien van de tekst: ”Alleen opladen elektrische voertuigen”; -De parkeerplaats te markeren door middel van een vak indeling; -De parkeervakken aan te brengen met een duidelijke belijning conform de aanbevelingen van het ASVV 2012; -De verkeersmaatregel uit te voeren conform de uitvoeringsvoorschriften van het Uitvoeringsbesluit van het BAWB en het RVV 1990. Dit besluit kan worden aangehaald als Verkeersbesluit aanwijzing openbare laadpaal elektrische voertuigen locatie Bosplantsoen 1 te Zevenhuizen. Dit besluit treedt in werking op de dag nadat deze bekendgemaakt is.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zevenhuizen. Bekijk alle Bekendmakingen Zevenhuizen in Zevenhuizen.

https://zevenhuizenkrant.nl/bekendmakingen-zevenhuizen/

Deel dit bericht:

Redactie Zevenhuizenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zevenhuizenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zevenhuizen.

Gerelateerde berichten