STAATSCOURANTOntwerpbestemmingsplan Nijverheidscentrum te Zevenhuizen, ZuidplasInhoud van het planTer inzageReageren

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “ Nijverheidscentrum ” te Zevenhuizen met ingang van donderdag 7 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen aan de zuidzijde van Zevenhuizen, ten oosten van de Zuidplasweg. Het omvat grotendeels de gronden van het bestaande bedrijventerrein Nijverheidscentrum en een strook gronden aan de zuidzijde van het bestaande bedrijventerrein, waar nieuwe bedrijfsontwikkeling is beoogd. De begraafplaats en aangrenzende volkstuinen aan de noordzijde van het bestaande Nijverheidscentrum maken tevens deel uit van het plangebied alsmede een aantal percelen aan de westzijde van de Zuidplasweg, waar onder meer een restaurant en gemeentewerf zijn gevestigd. Het ontwerp bestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 7 maart 2013 gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij ID in: NL.IMRO.1892.BpNijverheidscentr-Ow01). De stukken zijn ook als pdf-bestand in te zien op www.zuidplas.nl. Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan indienen. U kunt uw zienswijze sturen naar de gemeenteraad van de gemeente Zuidplas, Postbus 100, 2910 Nieuwerkerk aan den IJssel. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling VROM via (0180) 637 711.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zevenhuizen. Bekijk alle Bekendmakingen zevenhuizen in .

https://zevenhuizenkrant.nl/bekendmakingen-zevenhuizen/

Deel dit bericht:

Redactie Zevenhuizenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zevenhuizenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zevenhuizen.

Gerelateerde berichten