PROVINCIAAL BLADOntwerpbesluit natuurvergunning voor het houden van pensioenpaarden aan Bolmeer 11 te Zevenhuizen

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De provincie Groningen is van plan om een vergunning Wet natuurbescherming positief te weigeren. De vergunning is aangevraagd voor het houden van pensioenpaarden aan de Bolmeer 11 te Zevenhuzien. Het dossiernummer is K53460.Meer informatie over het ontwerpbesluitHet ontwerpbesluit en de documenten die daarbij horen, kunt u tot en met 27 maart 2024 digitaal inzien. Lukt het niet of wilt u de documenten graag op papier bekijken? Neem dan contact op met de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 3164911.Wilt u reageren en een zienswijze indienen?Het ontwerpbesluit is het besluit dat de provincie Groningen van plan is te nemen. U kunt tot en met 27 maart 2024 mondeling of schriftelijk reageren op het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van een zienswijze. U kunt aangeven wat u van het besluit vindt. Of u kunt feiten, omstandigheden of belangen aan ons doorgeven die voor het definitieve besluit van belang (kunnen) zijn. De provincie bekijkt of de zienswijze reden is om het ontwerpbesluit aan te passen.Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van Gedeputeerde Staten, Postbus 610, 9700 AP, Groningen. Dit kan per post of via het e-mailadres info@provinciegroningen.nl. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u een telefonische afspraak te maken bij de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen, telefoonnummer 050 - 3164911.Heeft u vragen?Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de provincie Groningen via 050 – 3164911 of via het e-mailadres natuurbeschermingswet@provinciegroningen.nl. Vermeld daarbij dossiernummer K53460.Waarom publiceert de provincie Groningen dit bericht?Het kan zijn dat besluiten van de provincie Groningen zoals vergunningen, bouwplannen en regelgeving van invloed zijn op uw leefomgeving. Door het publiceren van dit bericht laten wij u weten welke besluiten wij hebben genomen of van plan zijn te nemen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zevenhuizen. Bekijk alle Bekendmakingen Zevenhuizen in Zevenhuizen.

https://zevenhuizenkrant.nl/bekendmakingen-zevenhuizen/

Deel dit bericht:

Redactie Zevenhuizenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zevenhuizenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zevenhuizen.

Gerelateerde berichten