Ontwerpbesluit Wet geluidhinder voor het vaststellen van een hogere geluidgrenswaarde aan Zevenhuizen 7 te Leende

Aanvraag voor omgevingsvergunning

Voornemen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende is van plan om een hogere grenswaarde vast te stellen. Plan en hogere waarden Het plan is om op de Zevenhuizen 7 in Leende een nieuwe woning te bouwen. Vanwege het verkeerslawaai van de A2wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels overschreden. Dit blijkt uit de akoestische berekening van de geluidbelasting op de gevels van de toekomstige woning. Burgemeester en wethouders zijn voornemens een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB toe te staan en een hogere waarde vast te stellen van maximaal 57 dB. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. Inzage Het voornemen om de hogere grenswaarden vast te stellen ligt vanaf 31 januari 2024 tot en met 13 maart 2024 ter inzage op het gemeentehuis. De documenten zijn hieronder te downloaden. Gedurende deze zes weken kunnen schriftelijk zienswijzen bij ons colle­ge worden inge­bracht. De zienswijzen moeten worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze. Er bestaat ook de mogelijkheid een zienswijze mondeling in te dienen. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer J. Mol, tel 040-2241544 of j.mol@heeze-leende.nl. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. In dat gesprek kunt u uw zienswijze weergeven.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zevenhuizen. Bekijk alle Bekendmakingen Zevenhuizen in Leende.

https://zevenhuizenkrant.nl/bekendmakingen-zevenhuizen/

Deel dit bericht:

Redactie Zevenhuizenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zevenhuizenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zevenhuizen.

Gerelateerde berichten