Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning De Esdoorn 22, 2761TW Zevenhuizen

Aanvraag voor bouwvergunning

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 9 december 2023 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat over het vergroten van de bestaande dakkapel op het zijdakvlak op het adres De Esdoorn 22, 2761TW in Zevenhuizen. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2023-00019356. De aanvraag gaat over: •het bouwen van een bouwwerk Procedure De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de ODMH namens gemeente Zuidplas een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. De termijn kan worden opgeschort als er aanvullende gegevens nodig blijken te zijn. De termijn kan eventueel ook één keer worden verlengd met zes weken. U kunt nu geen bezwaar maken. Als de vergunning wordt verleend of geweigerd, publiceren wij een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over het besluit bekijken en bezwaar maken. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088 - 54 50 000.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zevenhuizen. Bekijk alle Bekendmakingen Zevenhuizen in .

https://zevenhuizenkrant.nl/bekendmakingen-zevenhuizen/

Deel dit bericht:

Redactie Zevenhuizenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zevenhuizenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zevenhuizen.

Gerelateerde berichten