GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Laan van Zevenhuizen (255 t/m 319), Apeldoorn, het wijzigen van de gevels bij 33 woningen

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Datum verzending: 26-01-2024 Wabonummer: D23/032709 Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/contact.Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de afdeling Juridische Zaken, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn. Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl/klachten-bezwaren-schade/klacht-en-bezwaar/bezwaarschrift.Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zevenhuizen. Bekijk alle Bekendmakingen Zevenhuizen in .

https://zevenhuizenkrant.nl/bekendmakingen-zevenhuizen/

Deel dit bericht:

Redactie Zevenhuizenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zevenhuizenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zevenhuizen.

Gerelateerde berichten